Pan Karol, tata Henryka, o swoich doświadczeniach z alergią na białka mleka krowiego