Monitorowanie rozwoju dziecka jest zawsze ważne. Szczególne znaczenie ma w przypadku dzieci z alergią na białko mleka krowiego.

Rozwój małego dziecka z alergią na białko mleka krowiego

Monitorowanie rozwoju dziecka jest zawsze ważne, ale w przypadku alergii na białko mleka krowiego nabiera ono szczególnego znaczenia. Wynika to z faktu, że wyeliminowanie mleka krowiego z diety może spowodować deficyt ważnych składników odżywczych. Twój lekarz może skierować Cię do dietetyka, który będzie w stanie doradzić, jak tego uniknąć i jak wprowadzać do diety pokarmy stałe. To bardzo ważne, aby mieć pewność, że nie zawierają one białka mleka krowiego.

Zmiana masy ciała w początkowych dniach życia

Każde dziecko jest inne, ale istnieją pewne ogólne mechanizmy zmiany masy ciała, o których warto wiedzieć, aby móc monitorować rozwój dziecka:

  • Kilka pierwszych dni po urodzeniu: masa ciała dziecka może się nieco zmniejszyć
  • 2 tygodnie po urodzeniu: dziecko powinno odbudować urodzeniową masę ciała
  • Od urodzenia do 6-9 miesięcy: dziecko przeżywa zwykle szybki przyrost masy ciała
  • Małe dziecko (1-3 r.ż.): możliwe spowolnienie tempa przyrostu masy ciała

Położna będzie regularnie ważyć Twoje dziecko. Będzie także rozmawiać z Tobą o karmieniu oraz udzieli Ci porad i wsparcia, jeżeli cokolwiek będzie wymagało skorygowania.

Prawidłowa masa ciała i prawidłowy wzrost dziecka po 2 latach

Wzrost Twojego dziecka po ukończeniu 2 lat może wskazywać, jak wysokie będzie, gdy dorośnie. W połączeniu z wagą wzrost może także służyć do wyliczenia wskaźnika masy ciała, BMI. Lekarz lub położna może porównać wynik BMI z siatką centylową, aby sprawdzić, czy rozwój Twojego dziecka mieści się w prawidłowym zakresie. Jeżeli wykracza poza ten zakres, zostaną Ci udzielone odpowiednie porady.

W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących wagi Twojego dziecka lub zagadnień związanych z jego rozwojem, porozmawiaj z położną lub lekarzem.