Polityka prywatności

 

Polityka dotycząca prywatności i plików cookie dla

Mead Johnson Nutrition (UK) Ltd

 

Cel niniejszej polityki prywatności

 

Firma Mead Johnson Nutrition (UK) Ltd szanuje prywatność osób odwiedzających niniejszy Serwis i rozumie, że informacje dotyczące użytkownika, jego stanu zdrowia, stanu zdrowia jego dziecka oraz jego opieki zdrowotnej stanowią dane poufne. O ile nie określono inaczej w rozdziale Przeniesienie kontroli Internetowej polityki prywatności niniejszego Serwisu, firma Mead Johnson Nutrition nie będzie sprzedawać ani wypożyczać danych osobowych użytkownika.


Firma Mead Johnson Nutrition opracowała niniejszą Internetową politykę prywatności w celu udostępnienia informacji na temat naszych praktyk dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania informacji, które użytkownik może przekazywać podczas odwiedzania niniejszego Serwisu.


Zachęcamy do zapoznania się z treścią Internetowej polityki prywatności przed skorzystaniem z niniejszego Serwisu lub przesłaniem informacji. Korzystając z niniejszego Serwisu, użytkownik potwierdza zrozumienie warunków Internetowej polityki prywatności oraz wyrażenie zgody na ich zastosowanie.


Informacje dostarczane dobrowolnie przez użytkowników


Użytkownik może korzystać z Serwisu, nie przekazując nam informacji o swojej tożsamości lub innych danych osobowych. Niektóre obszary Serwisu umożliwiają użytkownikowi skontaktowanie się z nami w celu zadania pytań lub przekazania uwag. Gdy użytkownik komunikuje się z nami i oczekuje odpowiedzi, prosimy o podanie nazwiska i danych kontaktowych. Naszym zamiarem jest informowanie użytkownika przed zebraniem takich informacji, w jaki sposób będą one przez nas wykorzystywane; jeżeli użytkownik oświadczy, że nie życzy sobie wykorzystania przez nas tych informacji do kontaktów wykraczających poza obsługę bieżącego zapytania, szanujemy wolę użytkownika.

Niektóre obszary Serwisu mogą również wymagać przekazania informacji w celu uzyskania dostępu do określonych treści, funkcji, interaktywnych narzędzi, usług lub uczestniczenia w określonych działaniach. Na przykład w celu utworzenia konta online lub skorzystania z subskrypcji newslettera możemy poprosić użytkownika o podanie nazwiska, danych kontaktowych oraz być może dodatkowych informacji, aby móc odpowiednio dostosować naszą odpowiedź do zapytania użytkownika.

Ponadto użytkownik może zostać poproszony o podanie danych osobowych w celu uzyskania dostępu do niektórych interaktywnych narzędzi lub usług. Użytkownik może nie wyrazić zgody na podanie wymaganych informacji, jednak wówczas może nie mieć możliwości korzystania z usług wymagających podania tych informacji.


* Wykorzystywanie i ujawnianie danych osobowych podawanych dobrowolnie przez użytkownika


Serwis może być personalizowany i dostosowany do potrzeb określonych użytkowników.

Jeżeli użytkownik dostarcza informacje na swój temat, korzystając z formularza kontaktu, Serwis może zostać spersonalizowany w zakresie informacji o produktach i/lub usługach, które naszym zdaniem mogą zainteresować użytkownika, w oparciu o jego wcześniejszą interakcję i dostarczone nam informacje.

Przekazując nam swoje dane osobowe, na przykład nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu lub inne informacje, na przykład informacje o wykształceniu lub osobiste informacje medyczne, użytkownik akceptuje fakt, że możemy skontaktować się z nim różnorodnymi drogami, na przykład drogą pocztową, telefoniczną lub e-mailową, aby przekazać mu informacje, które naszym zdaniem mogą zainteresować użytkownika, chyba, że użytkownik zrezygnuje z tej usługi, kontaktując się z nami w sposób wskazany poniżej.

Jeżeli użytkownik przystąpi do programu Mead Johnson Nutrition, możemy udostępnić informacje o użytkowniku dostawcom usług dla Mead Johnson Nutrition, którzy pomagają nam w tworzeniu programów i świadczeniu usług, którymi użytkownik może być zainteresowany, lub w celu przetwarzania informacji, dla celów wysyłki i/lub dostaw internetowych.

O ile nie określono inaczej w rozdziale Przeniesienie kontroli, firma Mead Johnson Nutrition nie będzie sprzedawać ani wypożyczać danych osobowych użytkownika. Ponadto, zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozdziale Przeniesienie kontroli, dane osobowe użytkownika mogą być udostępniane obecnym lub potencjalnym stronom rozważanej transakcji, w ramach której podejmiemy decyzję o reorganizacji lub zbyciu części bądź całości firmy lub pojedynczej linii naszej działalności, bez potrzeby uzyskania zgody użytkownika lub dodatkowego zawiadomienia użytkownika. W takich okolicznościach uzyskamy pisemne zapewnienia potwierdzające, że dane osobowe dostarczone za pośrednictwem niniejszego Serwisu będą odpowiednio chronione.


Wykorzystywanie i ujawnianie informacji innych niż dane osobowe


Firma Mead Johnson Nutrition nie będzie uważać za poufne żadnych informacji dostarczonych przez użytkownika, które nie stanowią danych osobowych użytkownika, takich jak pytania, uwagi, pomysły lub sugestie. Użytkownik powinien mieć świadomość, że firma Mead Johnson Nutrition może ujawniać takie informacje w dowolny sposób i w dowolnych celach, według wyłącznie własnego uznania.

Udostępniając takie informacje firmie Mead Johnson Nutrition, użytkownik rozumie i akceptuje fakt, że między firmą Mead Johnson Nutrition a użytkownikiem nie powstaje żadna relacja, oraz że firma Mead Johnson Nutrition nie ma żadnych zobowiązań wobec użytkownika w odniesieniu do takich informacji.


Aktualizowanie i korygowanie danych osobowych


Użytkownik może skontaktować się z nami w celu zaktualizowania lub skorygowania większości swoich danych osobowych, dostarczonych nam za pośrednictwem Serwisu, lub złożenia rezygnacji z subskrypcji naszych wiadomości i innych ewentualnie zamówionych usług. W tym celu prosimy o kontakt pod numerem +44 (0)1895 230575, lub wiadomość na adres: mjn.customerservices@mjn.com


Bezpieczeństwo

Podejmujemy odpowiednie środki ostrożności w celu zachowania ochrony danych osobowych zgromadzonych za pośrednictwem niniejszego Serwisu i wykorzystywanych zgodnie z niniejszą Internetową polityką prywatności. Oprócz zabezpieczeń technicznych stosujemy również fizyczne środki kontroli i procedury w celu zabezpieczenia danych osobowych użytkownika. Nie możemy jednak zagwarantować ich pełnej ochrony przed osobami, które mogą podejmować próby złamania naszych zabezpieczeń lub przechwytywania transmisji w Internecie.


Stosowanie plików cookie


Niniejszy Serwis wykorzystuje zarówno sesyjne, jak i stałe pliki cookie w celu gromadzenia i przechowywania określonych informacji na temat użytkownika. Plik cookie to niewielki zbiór danych, przesyłany do komputera użytkownika z Serwisu i zapisywany na twardym dysku komputera użytkownika. Pliki sesyjne znikają z komputera użytkownika z chwilą zamknięcia przeglądarki. Stałe pliki cookie pozostają w komputerze użytkownika również po zamknięciu przeglądarki, ale mogą zostać usunięte w dowolnym momencie, w zależności od ustawień przeglądarki użytkownika.


Odwiedzając niniejszy Serwis, użytkownik wyraża zgodę na stosowanie plików cookie w sposób opisany poniżej. Jeżeli użytkownik nie chce, aby pliki cookie były akceptowane przez jego przeglądarkę lub jeżeli chce usunąć pliki cookie ze swojego komputera, powinien dokonać niezbędnych zmian w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Jeżeli użytkownik wyłączy lub usunie pliki cookie w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej, może nie być w stanie uzyskać dostępu do ważnych funkcji lub funkcjonalności niniejszego Serwisu, a korzystanie z Serwisu będzie ograniczone.

Własne sesyjne pliki cookie:


Po wyrażeniu zgody użytkownika w oknie wyskakującym informacje dotyczące preferencji użytkownika dotyczących treści będą zapisywane w sesyjnych plikach cookie. Takie sesyjne pliki cookie są niezbędne do wyświetlania tych treści w niniejszym Serwisie.


Własne stałe pliki cookie - Analytics:

Nasz dostawca usług, Google Analytics, umieszcza stałe pliki cookie w komputerze użytkownika w celu analizowania zachowania użytkownika podczas wizyty w niniejszym Serwisie oraz w innych Serwisach, co umożliwia nam doskonalenie oferty tego Serwisu i naszych usług dla użytkownika. Aby zrezygnować z gromadzenia informacji w celach analitycznych, należy wybrać adres: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Stałe pliki cookie osób trzech – serwisy społecznościowe:

Nasz dostawca usług, Share This, umieszcza stałe pliki cookie w komputerze użytkownika w celu gromadzenia informacji innych niż dane osobowe, aby analizować zainteresowania użytkownika i wyszukiwania podczas wizyt w naszym Serwisie, oraz w celu dostarczania użytkownikowi reklam dopasowanych do jego zainteresowań i wyszukiwań podczas odwiedzin w innych serwisach. Dzięki temu Share This może analizować działania użytkownika przy udostępnianiu naszego Serwisu jego znajomym, na przykład za pośrednictwem Facebooka lub Twittera. Informacje niebędące danymi osobowymi, gromadzone za pośrednictwem plików cookie, mogą być udostępniane innym osobom trzecim w celu zarządzania reklamami i ich ukierunkowania, dla celów analizy i badania rynku, oraz w związku z udostępnianiem informacji przez użytkownika. Dodatkowe informacje i możliwość rezygnacji z gromadzenia informacji za pośrednictwem plików cookie przez Share This są dostępne pod adresem: http://sharethis.com/privacy#sthash.umzPpoVO.dpbs

Znaczniki nawigacyjne


Znacznik nawigacyjny oznacza obraz w formie GIF lub znacznik pikseli, umieszczany przez firmy w witrynach internetowych w celu umożliwienia firmie, dokonującej pomiaru skuteczności reklam internetowych lub grupy odbiorców, analizowania kampanii reklamowych i ogólnych schematów korzystania z serwisów przez osoby odwiedzające. Mead Johnson Nutrition stosuje znaczniki nawigacyjne w niektórych swoich Serwisach. Z zastrzeżeniem postanowień poniższego rozdziału Przeniesienie kontroli, firma Mead Johnson Nutrition nie będzie sprzedawać ani wypożyczać danych osobowych użytkownika.


Przeniesienie kontroli


W pewnych okolicznościach możemy podjąć decyzję o reorganizacji lub zbyciu części lub całości naszej firmy bądź pojedynczej linii naszej działalności, w tym naszych baz danych i naszych Serwisów, w drodze sprzedaży, zbycia aktywów, fuzji, przejęcia lub innego sposobu przeniesienia własności. W każdym takim przypadku dane osobowe mogą zostać udostępnione, sprzedane, przeniesione, wynajęte, objęte licencją lub w inny sposób dostarczone bądź udostępnione przez nas lub w naszym imieniu obecnym lub potencjalnym stronom rozważanej transakcji i w związku z daną transakcją (bez potrzeby uzyskania zgody użytkownika lub dodatkowego zawiadomienia użytkownika). W takim przypadku uzyskamy pisemne zapewnienia potwierdzające, że dane osobowe dostarczone za pośrednictwem niniejszego Serwisu będą odpowiednio chronione.


Organy ścigania


W rzadkich przypadkach możemy zostać zobowiązani do ujawnienia danych osobowych organom ścigania, sądom lub urzędom regulacyjnym na mocy nakazu sądowego lub innego procesu prawnego bądź regulacyjnego, lub na podstawie innych wymogów prawa. Firma Mead Johnson Nutrition będzie współpracować w celu udzielenia odpowiedzi na takie żądania, zgodnie z procesem regulacyjnym lub prawnym, oraz podejmie odpowiednie środki w celu zapewnienia, aby wnioskodawca rozumiał poufny charakter wszelkich otrzymanych danych osobowych dotyczących kwestii medycznych.


Zasady prywatności obowiązujące w Serwisach linkowanych


W ramach udogodnienia dla osób odwiedzających, Serwis firmy Mead Johnson Nutrition udostępnia łącza do innych serwisów, które mogą zawierać przydatne informacje. Internetowa polityka prywatności opisana w niniejszym dokumencie nie obowiązuje w zakresie korzystania przez użytkownika z innych Serwisów. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisów linkowanych użytkownik powinien zapoznać się z ich internetową polityką prywatności w celu zrozumienia sposobu wykorzystywania i ochrony danych osobowych w tych Serwisach.


Zmiany w naszej polityce prywatności


Firma Mead Johnson Nutrition może w dowolnym momencie zweryfikować niniejszą Internetową politykę prywatności poprzez zaktualizowanie tej informacji. Każda taka weryfikacja jest wiążąca dla użytkownika, w związku z czym zalecamy okresowe odwiedzanie tej strony w celu sprawdzenia najbardziej aktualnych zasad prywatności.


Prywatność dzieci w Internecie


Dbamy o ochronę prywatności dzieci. Nie zamierzamy gromadzić danych osobowych dotyczących dzieci w wieku poniżej 18 lat. Jeżeli dziecko dostarczy nam dane osobowe, rodzic lub opiekun dziecka może skontaktować się z nami pod numerem +44 (0)1895 230575, drogą e-mailową: mjn.customerservices@mjn.com, lub pocztową: Securitas House, 271 High Street, Uxbridge, Middlesex UB8 1LQ, England.


Pytania


W razie pytań dotyczących Internetowej polityki prywatności Serwisu firmy Mead Johnson Nutrition lub innych aspektów prywatności w naszym Serwisie prosimy o kontakt z naszą Infolinią pod numerem (0)1895 230575, drogą e-mailową: mjn.customerservices@mjn.com, lub pocztową: Securitas House, 271 High Street, Uxbridge, Middlesex UB8 1LQ, England.